usługi hydrauliczne Świdwin, kierownik budowy Świdwin, nadzór inwestorski, montaż piecy gazowych Świdwin, montaż podłogówki Białogard, instalacje hydrantowe Kołobrzeg, projekt instalacji hydrantowej p.poż. Kołobrzeg, adaptacje domów Świdwin

Projektowanie

Projektowanie instalacji sanitarnych w pełnym zakresie

–instalacje wod-kan,

–instalacje gazowe,

–instalacje hydrantowe p.poż.

–pompy ciepła,

–ogrzewanie podłogowe,

–inwentaryzacje budowlane,

–przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

–sieci kanalizacyjne,

- instalacje wentylacji mechanicznej

 

Projekty domów, adaptacje

 

Zgodnie z Prawem Budowlanym do obowiązków Inwestora należy:

zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

1)opracowania projektu budowlanego i stosownie do potrzeb, innych projektów,

2)objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,

3)opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

4)wykonania i odbioru robót budowlanych,

5)w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych–przez osoby oodpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

Przystępując do budowy domu jednorodzinnego musimy uzyskać następujące dokumenty:

 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu lub w przypadku jego braku decyzję o warunkach zabudowy,

 • mapę do celów projektowych,

 • jeśli działka nie jest budowlana, należy wyłączyć z produkcji rolnej teren, na którym zlokalizujemy Inwestycję.

 • Projekt konstrukcyjny budynku, który nas interesuje (adaptacja lub lub projekt indywidualny spełniający wszystkie nasze oczekiwania)

poniżej przykładowe linki do stron, na których znajdą Państwo wiele ciekawych projektów domów:

 

Posiadając te dokumenty możemy zacząć projektowanie naszego domu, czyli umieszczenie go na działce wraz z infrastrukturą (dojazdami, terenem utwardzonym, miejscem na kosz) oraz uzbrojenie go w niezbędne instalacje:

 • wodociągową ( przyłącze wodociągowe zasilane z sieci lub studnia głębinowa)

 • kanalizacyjną (przyłącze kanalizacyjne odprowadzające ścieki do sieci kanalizacyjnej lub przydomowa oczyszczalnia ścieków)

 • deszczową (odprowadzenie wód opadowych z dachów na własny teren lub do sieci deszczowej)

 • ciepłowniczą,

 • gazową ( w przypadku możliwości podłączenia się do sieci gazowej)

 • wentylacji mechanicznej
 • instalacja centralnego ogrzewania (kocioł na paliwo stałe typu pelet, kocioł gazowy, pompa ciepła)
 • elektryczną.

Nasza firma współpracuje z Architektami i Biurami Geodezyjnymi, dzięki czemu jesteśmy w stanie kompleksowo zająć się budową Państwa domu, począwszy od etapu projektowego przez wykonawstwo po oddanie budynku do użytkowania.

Obszar działania:

Sławoborze, Świdwin, Kołobrzeg, Połczyn-Zdrój, Łobez, Białogard, Rymań, Gościno

Słowa kluczowe:

projekty domów Świdwin, adaptacje domów Białogard, kierownik budowy Świdwin, budowa domu Kołobrzeg, projekty instalacji sanitarnych Świdwin, projekty gazowe Kołobrzeg, projekt instalacji hydrantowej Kołobrzeg, projekt p.poż. Kołobrzeg, projekty sanitarne Sławoborze

Czytaj więcej