O Firmie

 

               Posiadam uprawnienia budowlane do:

·        Sporządzania projektów branży sanitarnej

·        kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

·        kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Doświadczenie zdobywałem pracując na stanowisku projektant oraz kierownik budowy w firmach budowlanych.

Współpracuję z biurami architektonicznymi,  projektowymi i  geodezyjnymi.

Proces budowy należy zacząć od zdobycia Pozwolenia na Budowę, Decyzja wydawana jest przez Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca, gdzie będzie miała inwestycja. Po uzyskaniu prawomocnej Decyzji należy zgłosić termin rozpoczęcia robót budowlanych do Powiatowego Nadzoru Budowlanego wraz z oświadczeniem kierownika budowy o objęciu stanowiska. Z dniem podanym we wniosku można przystąpić do prowadzenia robót budowlanych, nie później jednak niż 2 lata od momentu uzyskania Decyzji, po tym okresie traci ona ważność. Po wykonaniu robót należy zgłosić zakończenie budowy.

Oferuję pomoc na każdym z powyższych etapów, uzyskanie Pozwolenia na Budowę (sporządzenie dokumentacji projektowej), objęcie stanowiska kierownika budowy, pełnienie nadzoru budowlanego, a także wykonanie.

Działam na obszarze: Świdwin, Połczyn-Zdrój, Białogard, Kołobrzeg, Łobez, Sławoborze, Rymań, Gryfice, Gościno

Słowa kluczowe: Projekty Świdwin, Wykonawstwo branży sanitarnej Kołobrzeg, kierownik budowy Połczyn- Zdrój, adaptacje domów Świdwin