Nadzory

 Posiadam doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nadzory i kierowanie robotami budowlanymi

Branża sanitarna:

–instalacje sanitarne wewnętrzne,

–przyłącza gazowe, wod-kan. c.o.

–instalacje gazowe, wentylacyjne

Branża konstrukcyjna

–domy jednorodzinne

 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zgłosić ten fakt w inspektoracie właściwym dla położenia inwestycji. Należy wypełnić zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy

Poniżej podano linki do pobrania odpowiednich druków.

           Powiat świdwiński:

http://bip.pinb-swidwin.pl/strony/19.dhtml

           Powiat białogardzki

http://www.powiat-bialogard.pl/5,105,dokumenty-do-pobrania

           Powiat kołobrzeski

https://www.pinbkolobrzeg.finn.pl/bipkod/006?showArchive=true

           Powiat łobeski

http://pinb.lobez.ibip.pl/public/?id=138940

 

Obszar działania: Świdwin, Kołobrzeg, Białogard, Łobez, Połczyn-Zdrój

 Słowa kluczowe:

kierownik budowy Świdwin, kierownik robót sanitarnych Połczyn-Zdrój, inspektor nadzoru Kołobrzeg, budowa domu Świdwin