Wykonawstwo

Firma STEF-BUD zajmuje się wykonawstwem instalacji sanitarnych zewnętrznych i wewnętrznych. Świadczymy kompleksowe usługi przy budowie domu. Nasza firma może pracować w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Takie rozwiązanie jest korzystne dla Inwestora, ponieważ przejmujemy pełną odpowiedzialność za powierzoną nam Inwestycję . Znacznie skraca się również czas realizacji całego zlecenia. Połączenie funkcji projektanta i wykonawcy daje Inwestorowi pewność, że nie będzie miał problemów w związku z wadliwą lub niekompletną dokumentacją projektową.  Powierzając nam daną Inwestycję bierzemy pod uwagę nie tylko wymogi zawarte w Polskich Przepisach, Normach i Prawie Budowlanym ale również uwarunkowania finansowe, oczekiwania i plany Inwestora. Powierzając nam swoją budowę otrzymają Państwo kilka zoptymalizowanych wariantów rozwiązań wraz z przybliżoną wyceną każdej opcji.

Świadczymy kompleksowe usługi hydrauliczne. Zajmujemy się montażem nowych instalacji sanitarnych, a także remontem i modernizacją  istniejących.

 

Montaż wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych w zakresie:

–instalacje wodociągowe,

–instalacje kanalizacyjne,

–instalacje centralnego ogrzewania,

–instalacje gazowe,

–montaż piecy gazowych,

–ogrzewanie podłogowe,

–przydomowe oczyszczalnie ścieków,

–przydomowe przepompownie ścieków,

–instalacje hydrantowe p.poż.

- przydomowe oczyszczalnie- odprowadzanie ścieków do przydomowej oczyszczalni jest jednym z wygodniejszych rozwiązań, kiedy nie mamy możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Oferuje wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. Standardowym rozwiązaniem stosowanym przy przydomowych oczyszczalniach ścieków jest zastosowanie osadnika gnilnego jako pierwszego etapu oczyszczania (dochodzi w nim do sedymentacji części stałych) a następnie drenów (perforowanych rur ø110 odpowiednio zabezpieczonych warstwą żwiru i geowłókniną odprowadzających ciecz nadosadową. Jedynym ograniczeniem przy montażu przydomowej oczyszczalni ścieków jest wysoki poziom wód gruntowych (1,5 od spodu drenu) oraz nieprzepuszczalny grunt, typu glina.

słowa kluczowe: montaż oczyszczalni Świdwin, oczyszczalnie przydomowe Białogard, przydomowe oczyszczalnie ścieków Świdwin

- przepompownie ścieków- oferuję montaż przepompowni zarówno gotowych jak i wykonanych z kręgów betonowych.

- przyłącza wodociągowe- oferuję wykonanie przyłącza wodociągowego . Pod tym pojęciem należy rozumieć odcinek od sieci wodociągowej do studni wodomierzowej wraz z zestawem wodomierzowym i filtrem antyskażeniowym.  Wykonując przyłącze biorę odpowiedzialność za wszelkie dokumenty związane z prowadzonymi robotami. Wytyczenie trasy przyłącza- czyli obsługa geodezyjna, wniosek do Zarządcy Drogi, jeśli jest taka potrzeba, zgłoszenie wcinki do sieci w Wodociągach dostarczających wodę, wykonanie prób szczelności)

- instalacje gazowe- oferuje montaż instalacji gazowej od skrzynki gazowej na granicy działki lub na ścianie budynku do odbiorników gazu ( piec gazowy, kuchenka gazowa) oraz wymianę kotłowni i jej modernizację. Instalację gazową najczęściej wykonuje się  z rur stalowych bezszwowych zlokalizowanych pod stropem. Przy montażu instalacji należy zachować odpowiednie odległości od pozostałych instalacji umożliwiające bezpieczeństwo użytkowania jak i przeprowadzenie prac konserwacyjnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na odległość rur gazowych od przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących. Montaż pieca gazowego jedno lub dwufunkcyjnego wymaga odpowiednich uprawnień do wykonywania instalacji gazowych.Urządzenia gazowe należy ustawiać w pobliżu kanałów spalinowych, tak aby łączna długość rur spalinowych nie przekraczała 2m. Pionowy odcinek rury nad urządzeniem powinien mieć długość co najmniej 22 cm.

Podłączenie pieca gazowego polega na przyłączeniu go do  instalacji gazowej i wodnej oraz przeprowadzeniu próby szczelności. Ostatnim etapem jest uruchomienie pieca na gaz, aby urządzenie gazowe było użytkowane bez problemów ważne jest, aby instalowała je osoba doświadczona.

Wymagania co do pomieszczeń, w których instalujemy piece gazowe:

- kotła gazowego nie można montować w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi (najczęściej piecyki gazowe montowane są w kuchniach i łazienkach, łatwy dostęp do wentylacji)

- odpowiednia kubatura pomieszczenia, min. 6,5m3, i wysokość 2,5m

- odpowiednia wentylacja pomieszczenia kotła (zapewnienie wentylacji nawiewnej i wywiewnej). Wykonując instalację gazową należy zastosować się do opinii kominiarskiej, w której uprawniony kominiarz wskazuje kanał do którego należy podłączyć kanał powietrzno- spalinowy oraz kratkę wywiewną.W przypadku jego braku należy wykonać izolowany przewód zastępczy wyprowadzony ponad dach budynku. Jeśli chodzi o nawiew najczęściej jest to otwór w zewnętrznej ścianie pomieszczenia umieszczony 30 cm od posadzki.

Obszar działania: Świdwin, Białogard, Łobez, Kołobrzeg

słowa kluczowe: montaż instalacji gazowej Świdwin, wymiana pieca gazowego Łobez, montaż pieca gazowego Białogard, instalacja gazowa Kołobrzeg, piec gazowy Świdwin

-ogrzewanie podłogowe- staje się coraz częstszą alternatywą dla grzejników.Co raz częściej decydujemy się na zasilanie domu w ciepło z odnawialnych źródeł ciepła, takie jak pompy ciepła (gruntowe lub powietrzne) a co za tym idzie tradycyjne grzejniki płytowe zastępuje podłogówka. Zastosowanie ogrzewania podłogowego daje komfort uzyskania jednolitej temperatury w całym pomieszczeniu, dodatkowo zyskujemy miejsce na dodatkowe wyposażenie spowodowane brakiem grzejników na ścianie. Jedynym elementem widocznym jest rozdzielacz, który można zamontować w kotłowni, pomieszczeniu technicznym bądź garderobie. Montując podłogówkę najlepiej jest posiadać projekt centralnego ogrzewania, na którym rozmieszczone będą pola ogrzewania wraz z opisem przerw miedzy rurami. Rury przytwierdza się do styropianu za pomocą specjalnych klipsów. Po zakończeniu rozkładania należy napełnić układ wodą, odpowietrzyć i przeprowadzić próbę ciśnienia.

słowa kluczowe: montaż podłogówki Świdwin, ogrzewanie podłogowe Łobez, wykonanie centralnego ogrzewania Białogard

- instalacje hydrantowe p.poż.- Firma STEF-BUD zajmuje się realizacją projektu od stworzenia koncepcji, uzgodnienia projektu z Rzeczoznawcą ds p.poż. montażu, po próby wydajności i szczelności instalacji hydrantowej. Wykonujemy instalacje przeciwpożarowe hydrantowe w budynkach usługowych, magazynowych, halach produkcyjnych, ośrodkach wczasowych i pensjonatach. Oferujemy pełny zakres usług: projektowanie i wykonawstwo. Wykonywane przez nas instalacje hydrantowe są odbierane przez Straż Pożarną oraz towarzystwa ubezpieczeniowe.

Obszar działania: Kołobrzeg, Dźwirzyno, Ustronie Morskie, Grzybowo

słowa kluczowe: montaż hydrantów Kołobrzeg, instalacje hydrantowe p.poż. Kołobrzeg, montaż instalacji hydrantowej p.poż. Ustronie Morskie

Obszar działania: Świdwin, Kołobrzeg, Białogard, Łobez, Połczyn-Zdrój, Dźwirzyno, Rymań, Gościno, Sławoborze, Ustronie Morskie, Dźwirzyno, Grzybowo

Słowa kluczowe: montaż hydrantów Kołobrzeg, instalacje ppoż. Kołobrzeg, montaż podłogówki Świdwin, montaż pieca gazowego Świdwin, montaż przydomowej oczyszczalni ścieków Białogard, instalacja gazowa Sławoborze, ogrzewanie podłogowe Łobez, piec gazowy Świdwin, usługi hydrauliczne Świdwin, instalacje gazowe Świdwin, usługi hydrauliczne Świdwin, hydraulik Świdwin, motaż instalacji gazowej Świdwin, budowa domu Kołobrzeg